น้ำตกเทพพนา

เกิดจากลำห้วยกระโจนที่ไหลจากเทือกเขาพังเหยเป็นน้ำตกขนาดกลาง แบ่งเป็นสามชั้นลดหลั่นกัน ชั้นบนสุดมีความสูงประมาณ 2-3 เมตร ชั้นสองสูงประมาณ 2-3 เมตร และชั้นสุดท้ายมีความสูงประมาณ 6 เมตร บริเวณโดยรอบเป็นป่าทึบ อากาศร่มเย็นสบาย กิจกรรมที่ห้ามพลาด – เล่นน้ำเย็นสบาย แต่หากช่วงน้ำเยอะต้องระมัดระวังเป็ …

น้ำตกเทพพนา Read More »