เดือน: ตุลาคม 2021

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

มีพื้นที่ 148 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชัยภูมิ , บ้านเขว้า , หนองบัวแดง  และเกษตรสมบูรณ์  ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน  สภาพป่ามีทั้งป่าทึบและป่าโปร่ง เป็นต้นน้ำลำธารของลำห้วยที่ไหลสู่แม่น้ำชี เหมาะมาเที่ยวชมในระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม ทางอุทยานฯ ได้จัดทำเส้นทาง …

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา Read More »

จุดชมวิวเทือกเขาพังเหย

ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จุดชมทิวทัศน์เขาพังเหย อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 225 (ชัยภูมิ-นครสวรรค์)  ประมาณกิโลเมตที่ 70 เป็นที่แวะจอดพักรถยนต์ และชมทิวทัศน์ข้างทาง มีร้านขายของท้องถิ่นของชาวบ้านจะเห็นทิวทัศน์ช่วงยามเย็นอาทิตย์อัสดง  นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติสำหรับนักท่อ …

จุดชมวิวเทือกเขาพังเหย Read More »

ผาสุดแผ่นดิน

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตั้งอยู่บนเทือกเขาพังเหย ภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อน ระดับความสูงประมาณ 300-846 เมตร จากระดับน้ำทะเล ปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ มีความหลากหลายของระบบนิเวศ  และมีไม้ดอกจำพวกดุสิตา เอนอ้าและกล้วยไม้ ขึ้นอยู่จำนวนมาก และมีสัตว์ป่านานาพันธุ์ มีนกกว่า 56 ช …

ผาสุดแผ่นดิน Read More »

ถ้ำแก้ว

บ้านทรัพย์เจริญ-วัดถ้ำแก้ว บ้านแหลมทอง ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ จากอำเภอภักดีชุมพลไปทางทิศเหนือ 9 กิโลเมตร ตามทางหลวง 2359 ถึงบ้านซับเจริญมีทางแยกซ้ายไปอีก 5 กิโลเมตร ถ้ำแก้วตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดถ้ำแก้ว ลักษณะของถ้ำคล้ายห้องโถงลึกลงไปในภูเขา บรรยากาศเย็นและชื้นตลอดเวลา มีไฟฟ้าให้ …

ถ้ำแก้ว Read More »

กู่แดง

ตั้งอยู่ในวัดกุดยาง เป็นโบราณสถานสมัยขอม ปัจจุบันคงเหลือเพียงฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ก่อด้วยศิลาแลง มีร่องรอยบันไดทางขึ้นทั้ง 4 ด้าน พบทับหลังสลักเป็นภาพพระกฤษณะประลองกำลังกับช้าง ส่วนทางด้านเหนือถูกดัดแปลงโดยทางวัดได้สร้างพระพุทธรูปประทับนั่ง พร้อมบันไดทางขึ้นครอบอาคารเดิม โบราณสถานแห่งนี้สร้ …

กู่แดง Read More »

ทุ่งบัวแดงบึงละหาน

ทุ่งบัวแดง ตังอยู่ที่บึงละหาน บ้านมะเกลือต้าบลบ้านกอกอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็นบึงน้ำกลางธรรมชาติขนาด ใหญ่ ที่จัดว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดอันดับ 4 ของประเทศ ครอบคลุมบริเวณพื้นที่หลายต้าบล เมื่อก่อนนันจะเป็นแหล่ง น้ำที่ใช้จับปลาของชาวบ้าน แต่ปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมา ไฮ …

ทุ่งบัวแดงบึงละหาน Read More »

น้ำผุดนาเลา

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านนาเลา ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นลักษณะที่น้ำจากใต้ดิน ผุดขึ้นมากแล้วไหลเป็นลำธารไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกต่าง ๆ น้ำใสไหลตลอดทั้งปี  บริเวณที่ป่าผุดขึ้นมาเป็นแอ่งเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง สวยงามแปลกตา ก็จะถึงบริเวณน้าผุด มีต้นไม้ใหญ่ และที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ โทรศัพ …

น้ำผุดนาเลา Read More »

พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี

อยู่ที่วัดคอนสวรรค์ เป็นพระพุทธรูปหินทรายแกะสลัก องค์ใหญ่มีรูปทรงสวยงาม สร้างในสมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-13 ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” นอกจากพระพุทธรูปแล้ว ยังมีใบเสมาหินทราย ที่มีการแกะสลักและไม่แกะสลักอีกหลายชิ้น ผู้คนนิยมไปสักการบูชา ขอพร เป็นจำนวนมาก กิจกรรมที่ห้ามพลาด – กราบสักการะข …

พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี Read More »

บึงแวง

บึงแวงหรือหนองแวง  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140  เป็นบึงน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ เป็นพื้นที่ซึ่งประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน จะมีนกเป็ดน้ำอพยพจากที่อื่นมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนนับหมื่นตัว บึงแวง เป็นบึงน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ มี …

บึงแวง Read More »