เดือน: กันยายน 2021

พระตำหนักเขียว

ตาหนักเขียวเป็นเรือนไม้ทาสีเขียว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2493 เดิมเป็นที่ตั้งจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ต่อมา ใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อ คราวเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจังหวัดต่าง ๆ ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มจากจังหวัดนครราชสีมาแล้ว เสด็จต่อไปยังจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันศุกร์ที่ …

พระตำหนักเขียว Read More »