งานเทศกาล

อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล)

ตั้งอยู่กลางวงเวียนศูนย์ราชการ ในตัวเมือง ชาวชัยภูมิได้ ร่วมกันสร้างขึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าเมืองคนแรกของ ชัยภูมิ พระยาภักดีชุมพล เดิมชื่อ”แล” เป็นชาวนครเวียงจันทน์ เคยรับราชการเป็นพี่เลียงราชบุตรในเจ้าอนุวงศ์แห่ง อาณาจักรล้านช้าง (ขณะนันเป็นประเทศราชของไทย) ในสมัยรัชกาลที่ 2 พ.ศ. 2360 …

อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) Read More »

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน โดยปกติมักจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31สิงหาคม โดยมีสถานที่จัดงานสองแห่ง คือ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ. เทพสถิต และ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ. หนองบัวระเหว

งานประจำปี ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล

งานประจำปี ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพ่อพระยาแลผู้สร้างเมืองชัยภูมิคนแรก ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคมของทุกปี ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดและสี่แยกอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล ในการจัดงานนี้ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพระยาแล ขบวนแห่สักการะอนุสาวรี …

งานประจำปี ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล Read More »