งานเทศกาล

อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล)

ชาวบ้านเรียกว่าอนุสาวรีย์ เจ้าพ่อพญาแล ตั้งอยู่ใจกลางวงเวียนศูนย์ราชการในตัวเมือง ชาวชัยภูมิได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ “ขุนภักดีชุมพล (แล)” กิจกรรมที่ห้ามพลาด – สักการะขอพรกับอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) ที่อยู่ : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภู …

อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) Read More »

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน โดยปกติมักจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31สิงหาคม โดยมีสถานที่จัดงานสองแห่ง คือ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ. เทพสถิต และ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ. หนองบัวระเหว

งานประจำปี ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล

งานประจำปี ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพ่อพระยาแลผู้สร้างเมืองชัยภูมิคนแรก ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคมของทุกปี ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดและสี่แยกอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล ในการจัดงานนี้ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพระยาแล ขบวนแห่สักการะอนุสาวรี …

งานประจำปี ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล Read More »