ท่องเที่ยวแคมปิ้ง

ผาหัวนาค อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

ผาหัวนาค ตั้งอยู่ในบริเวณ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผาหัวนาคนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของมอหินขาว ในหน้าฝนแบบนี้ จะมีดอกไม้ป่าบานไปทั่วทั้งบริเวณเลย และสามารถมองเห็นวิวของทะเลหมอกในตอนเช้าได้อีกด้วย ผาหัวนาค จะอยู่ห่างจากมอหินขาว กลุ่มหินโขลงช้างราวๆ 4 กิโลเมตร อยู่ที่คว

Read More »

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

มีพื้นที่ 148 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชัยภูมิ , บ้านเขว้า , หนองบัวแดง  และเกษตรสมบูรณ์  ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน  สภาพป่ามีทั้งป่าทึบและป่าโปร่ง เป็นต้นน้ำลำธารของลำห้วยที่ไหลสู่แม่น้ำชี เหมาะมาเที่ยวชมในระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม ทางอุทยานฯ ได้จัดทำเส้นทาง

Read More »