ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

ครัวกีระติ ล่องแพเขื่อนล่าง

ครัวกีระติ ล่องแพเขื่อนล่าง ในจังหวัดชัยภูมิ ที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเทือกเขาและที่ดินที่สวยงามปกคลุมไปด้วยทิวทัศน์ที่ยาวนานของทุ่งนาและภูเขา อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้จังหวัดนี้เด่นขึ้นอีกต่างหาก นั่นคือ ครัวกีระติ ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งของพื้นที่นี้ ครัวก

Read More »

ถ้ำขาม

วัดถ้ำขามเวฬุวัน บ.วังน้ำอุ่น ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว ๓,๐๐๐ ปี ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของภูผักหนาม พิกัดการเดินทาง/GPS : https://goo.gl/maps/k1wiCM8eZEwhdhfb7

Read More »

ล่องแก่งแก้งตาดไซ

ล่องแก่งแก้งตาดไซ จังหวัดชัยภูมิ ดินแดนที่มีธรรมชาติที่งดงามและเป็นสมบัติอันมหัศจรรย์ของประเทศไทย มีแม่น้ำลำปางกระจายไหลผ่านภาคใต้ของจังหวัดนี้ และเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่สร้างเชิงเขาไล่ลงไปยังตอนล่างของภาคตะวันออกของประเทศ นอกจากนี้ชายแดนตอนเหนือของจังหวัดยังเป็นบ้านของภูเขาที่งดงามและมีธรรมช

Read More »

วัดถ้ำสัจธรรม

คำนี้เป็นคำที่ครูบาอาจารย์ท่านให้ไว้กับดินแดนที่อยู่รายล้อมด้วยธรรมชาติและหุบเขา ครั้งหนึ่งแต่เดิมได้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่ชอบ ฐานสโมท่านเคยมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและเดินจงกรมในถ้ำแห่งนี้ปัจจุบันยังมีทางเดินจงกรมที่ให้ชาวบ้านได้ขึ้นไปกราบสักการะบูชารอยแห่งพระอรหันต์ผู้มากด้วยบารมีต่อมา หลวงปู

Read More »