ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

น้ำตกตาดฟ้า

ทางหลวงหมายเลข 201 ต.นาเสี้ยว อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 พิกัดการเดินทาง/GPS : https://goo.gl/maps/tz2tGFccgManUyMc7

Read More »

น้ำตกผาเอียง

น้ำตกผาเอียง เป็นที่เที่ยวน้ำตกธรรมชาติที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติตาดโตน มีลักษณะเป็นหน้าผาเฉลียงตัดลำห้วย ที่อยู่ : ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 พิกัดการเดินทาง/GPS : https://goo.gl/maps/sz63T4nUK2pFsLah6

Read More »

ถ้ำวัวแดง

เดิมเรียกถ้ำประทุน เพราะภายในถ้ำมีลักษณะคล้ายหลังคาประทุนล้อเกวียน เป็นถ้ำขนาดปานกลางอยู่บนยอดเขาวัวแดงซึ่งเคยเป็นที่พักทัพของแม่ทัพสมัยโบราณ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมาก เป็นหนึ่งในหลายสิบถ้ำที่เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาและเป็นสถานที่มีมิติเชื่อมต่อกับบารมีของหลวงปู่เทพโลกอุดร กิจกรรมที่ห้ามพลาด &

Read More »

น้ำตกเทพพนา

เกิดจากลำห้วยกระโจนที่ไหลจากเทือกเขาพังเหยเป็นน้ำตกขนาดกลาง แบ่งเป็นสามชั้นลดหลั่นกัน ชั้นบนสุดมีความสูงประมาณ 2-3 เมตร ชั้นสองสูงประมาณ 2-3 เมตร และชั้นสุดท้ายมีความสูงประมาณ 6 เมตร บริเวณโดยรอบเป็นป่าทึบ อากาศร่มเย็นสบาย กิจกรรมที่ห้ามพลาด – เล่นน้ำเย็นสบาย แต่หากช่วงน้ำเยอะต้องระมัดระวังเป็

Read More »

น้ำตกเทพประทาน

เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีหินขนาดใหญ่เป็นลานกว้างลดหลั่นลงไปเป็นชั้นเตี้ย ๆ มีความสูงประมาณ 3-5 เมตร มีน้ำมากระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม เป็นน้ำตกที่เหมาะสำหรับการไปพักผ่อน เพราะยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่งดงาม กิจกรรมที่ห้ามพลาด – เล่นน้ำเย็นสบาย แต่หากช่วงน้ำเยอะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

Read More »

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

มีพื้นที่ 148 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชัยภูมิ , บ้านเขว้า , หนองบัวแดง  และเกษตรสมบูรณ์  ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน  สภาพป่ามีทั้งป่าทึบและป่าโปร่ง เป็นต้นน้ำลำธารของลำห้วยที่ไหลสู่แม่น้ำชี เหมาะมาเที่ยวชมในระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม ทางอุทยานฯ ได้จัดทำเส้นทาง

Read More »

ทุ่งบัวแดงบึงละหาน

มีบัวแดงมากมายกลางบึงละหานให้นักท่องเที่ยวได้มาเก็บภาพสวยๆของดอกบัวที่คลี่ผลิบานรับแสงอรุณในยามเช้าชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพการจับปลาในบึงละหาน มีสะพานไม้ไผ่ยื่นออกไปในบึงให้ได้เก็บภาพสวย ๆ ของทุ่งบัวแดง กิจกรรมที่ห้ามพลาด – นั่งเรือพายของชาวบ้านชมดอกบัวแดง – ปั่นจักรยานรอบบึงช

Read More »