ท่องเที่ยวเชิงชุมชน

ชุมชนบ้านหลังสัน

ที่อยู่ ตำบล วังตะเฆ่ อำเภอ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 ท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านหลังสัน  สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่  มักได้รับสมยานามจากผู้มาเยือนไปต่างๆ นา ๆ อาทิสวรรค์บนดิน วิมานในหมอก หมู่บ้านในนิทานเป็นต้น ซุ้มประตูไม้เก่าวินเทจ กลายเป็นแลนด์มาร์ค ให้ผู้มาเยือนอดไม่ได้ที่จะเก็บภาพ และเช็คอิน จุดชมว

Read More »

ชุมชนบ้านโนนเสลา

ที่อยู่ :  ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 เป็นแหล่งทอผ้าขิตแหล่งใหญ่ที่สุดของชัยภูมิ ชาวบ้านโนนเสลาสืบทอดการทอผ้าขิตมาแต่ครั้งปู่ย่าตายาย โดยทอผ้าใช้เองแทบทุกครัวเรือน นอกจากจังหวัดชัยภูมิจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เชิงการเรียนรู้และสามารถศึกษ

Read More »

ชุมชนบ้านญัฮกุร วิถีมอญ

ตั้งอยู่ที่ ชุมชนบ้านไร่  ตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 ญัฮกุร เป็นกลุ่มชนดั้งเดิมของอำเภอเทพสถิต เป็นผู้คนเชื้อสายมอญโบราณสมัยทวาราวดีเมื่อ 200 กว่าปีมาแล้วค่ะ ซึ่งชาวญัฮกุรนั้นจะมีการแต่งกาย และภาษาพูดเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ทำให้เป็นชุมชนอีกแห่งที่น่าสนใจมากในเรื่องของวิถีชีวิตและว

Read More »

ชุมชนบ้านฝายดินสอ

ที่อยู่ : 213 ม.3 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร ชัยภูมิ 36180 ชุมชนบ้านฝายดินสอ เป็นชุมชนเก่าแก่ มีวัฒนธรรมโดดเด่นไม่เหมือนใคร ภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาเฉพาะถิ่นเรียกว่าภาษาคอนสาร คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนา ทำสวน ทำไร่และก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ก้าวแรกที่ได้สัมผัสชุมชนบ้านฝายดินสอ อารมณ์เหมือนบ้านสวน

Read More »

ชุมชนบ้านหนองใหญ่

ที่อยู่  บ้านหนองใหญ่ ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 ชุมชนบ้านหนองใหญ่ ต.บ้านไร่ อ. เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เป็นชุมชน OTOP นวัตวิถีของจังหวัดชัยภูมิ เป็นหมู่บ้านอากาศดีตลอดปี เย็นสบาย ไม่ร้อน อุณหภูมิอยู่ที่ 25 องศาตลอดทั้งวันโดยประมาณตามที่เขาว่ากัน ทรัพยากรณ์ทางธรรมชาติของที่นี่ค่อนข้างหลากหลา

Read More »