เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว (ทุ่งกะมัง)

มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ป่าในเขตอำเภอ คอนสาร  เกษตรสมบูรณ์  และหนองบัวแดง  มีพื้นที่ประมาณ 1,125,000 ไร่  ดูแลด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า  การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า  เมื่อปี พ.ศ. 2526  และ พ.ศ. 2535 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ได้ปล่อยสัตว์ป่าคืนถ …

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว (ทุ่งกะมัง) Read More »

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว (ทุ่งกะมัง)

มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ป่าในเขตอำเภอ คอนสาร  เกษตรสมบูรณ์  และหนองบัวแดง  มีพื้นที่ประมาณ 1,125,000 ไร่  ดูแลด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า  การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า  เมื่อปี พ.ศ. 2526  และ พ.ศ. 2535 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ได้ปล่อยสัตว์ป่าคืนถ …

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว (ทุ่งกะมัง) Read More »

จุดชมวิวปางม่วง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกอย่างของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวก็คือ จุดชมวิวปางม่วงเป็นจุดชมวิวที่งดงามเห็นทิวทัศน์ของป่าอันเขียวขจี ทิวทัศน์ที่เห็นเบื้องหน้าประกอบไปด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่กว้างไกลสุดสายตา ยิ่งถ้าฝนตกก็จะมีโอกาสได้เห็นหมอกคลอเคลียอยู่ตามไหล่เขา จึงเหมาะที่จะมาเที่ยวในช่วงฤดูฝน เวลาเป …

จุดชมวิวปางม่วง Read More »

จุดชมวิวปางม่วง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกอย่างของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวก็คือ จุดชมวิวปางม่วงเป็นจุดชมวิวที่งดงามเห็นทิวทัศน์ของป่าอันเขียวขจี ทิวทัศน์ที่เห็นเบื้องหน้าประกอบไปด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่กว้างไกลสุดสายตา ยิ่งถ้าฝนตกก็จะมีโอกาสได้เห็นหมอกคลอเคลียอยู่ตามไหล่เขา จึงเหมาะที่จะมาเที่ยวในช่วงฤดูฝน เวลาเป …

จุดชมวิวปางม่วง Read More »

อุทยานแห่งชาติตาดโตน

“ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเทือกเขาภูแลนคามีน้ำตกที่ไหลกระทบแผ่นหินทำให้เกิดภาพที่สวยงาม  เช่น  น้ำตกตาดโตน น้ำตกตาดฟ้า น้ำตกผาเอียงอยู่ภายในอุทยาน แต่ละน้ำตกมีความสวยงามมาก” ที่เที่ยวห้ามพลาด น้ำตกตาดโตน หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในภาคตะวันอองเฉียงเหนือ น้ำตกตาดฟ้าน้ำตกสวยที่มีสไลด์เดอร์ธรรมชาติ น้ำตก …

อุทยานแห่งชาติตาดโตน Read More »

อุทยานแห่งชาติตาดโตน

“ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเทือกเขาภูแลนคามีน้ำตกที่ไหลกระทบแผ่นหินทำให้เกิดภาพที่สวยงาม  เช่น  น้ำตกตาดโตน น้ำตกตาดฟ้า น้ำตกผาเอียงอยู่ภายในอุทยาน แต่ละน้ำตกมีความสวยงามมาก” ที่เที่ยวห้ามพลาด น้ำตกตาดโตน หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในภาคตะวันอองเฉียงเหนือ น้ำตกตาดฟ้าน้ำตกสวยที่มีสไลด์เดอร์ธรรมชาติ น้ำตก …

อุทยานแห่งชาติตาดโตน Read More »

น้ำตกตาดโตน

น้ำตกตาดโตน ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน อ.เมือง เป็นน้ำตกที่สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด มีน้ำไหลตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูฝนจะสวยงามเป็นพิเศษ ด้านบนเป็นธารน้ำไหลผ่านลานหินสองฝั่ง ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ เหมาะที่จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำ ด้านบนน้ำตกมีสภาพเป็นลานหินก …

น้ำตกตาดโตน Read More »

น้ำตกตาดโตน

น้ำตกตาดโตน ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน อ.เมือง เป็นน้ำตกที่สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด มีน้ำไหลตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูฝนจะสวยงามเป็นพิเศษ ด้านบนเป็นธารน้ำไหลผ่านลานหินสองฝั่ง ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ เหมาะที่จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำ ด้านบนน้ำตกมีสภาพเป็นลานหินก …

น้ำตกตาดโตน Read More »