งานประเพณี

ประเพณีแห่บายศรีบุญเดือน ๖ สักการะเจ้าพ่อพญาแล

ประเพณีแห่บายศรีบุญเดือน ๖ สักการะเจ้าพ่อพญาแล เป็นประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อของชาวชัยภูมิ ที่ถือปฏิบัติและสืบทอดกันมา จัดขึ้นในวันจันทร์แรกของเดือน ๖ ของทุกปี เป็นเวลา ๙ วัน ๙ คืน ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแล ชุมชนหนองปลาเฒ่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู และร …

ประเพณีแห่บายศรีบุญเดือน ๖ สักการะเจ้าพ่อพญาแล Read More »

ประเพณีแห่นาคโหด

ประเพณีแห่นาคโหด เป็นประเพณีบวชหมู่ หรืออุปสมบทหมู่ ของชาวบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นการบวชนาคทีแตกต่างจากที่อื่น คือก่อนจะถึงเดือน ๖ ผู้ชายในหมู่บ้าน ที่มีอายุครบ ๒๐ ปี จะต้องเข้านาคพร้อมกัน และเมื่อถึงวันที่จะบวช นาคจะต้องนั่งบนแคร่ไม้ไผ่ที่มีคานหาม และมีคนหาม โ …

ประเพณีแห่นาคโหด Read More »

ประเพณีแห่ผีสุ่ม

เมื่อถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือนกันยายนของทุกปี ชาวบ้านเสี้ยวน้อย ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จะมีการจัดงานบุญประเพณีบุญเดือนสิบแห่ผีสุ่ม เป็นประจำทุกปี นอกจากการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับแล้ว ที่นี่จะมีการละเล่นที่สนุกสนาน เรียกว่า “แห่ผีสุ่ม” โดยมีความเชื่อ …

ประเพณีแห่ผีสุ่ม Read More »

ประเพณีบุญกระธูป

ประเพณีบุญกระธูป อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติในช่วงออกพรรษาของทุกปี ชาวพุทธจะถวายการสักการะองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า ที่จะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในกาลนี้ชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างต้นกระธูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยทำจากขุยมะพร้าว ใบอ้ม ใบเนียม นำมาผสมกันแล้วห่อด้วย …

ประเพณีบุญกระธูป Read More »

ประเพณีตีคลีไฟ

ประเพณีตีคลีไฟ เกิดขึ้นจากกีฬาโบราณ การละเล่นพื้นบ้านของชาวบ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ การตีคลีไฟถือเป็นการออกกำลังกายในช่วงหน้าหนาวของผู้ชาย สมัยก่อนมักจะเล่นกันในช่วงบ่ายถึงค่ำหลังจากกลับจากไร่นา ระหว่างทางอากาศหนาวจึงหาวิธีออกกำลังกายให้คลายหนาว ด้วยการเล่นตีคลี โด …

ประเพณีตีคลีไฟ Read More »

ศาลเจ้าพ่อพญาแล

ตั้งอยู่ริมหนองปลาเฒ่า ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิประมาณ 3 กิโลเมตร แยกทางเข้าไปจากถนนใหญ่สายชัยภูมิ บ้านเขว้า เลี้ยวขวาเข้าสู่ริมหน่องปลาเฒ่า  ที่ริมน้ำแห่งนี้มีต้นมะขามใหญ่ซึ่งกล่าวกันว่่าพระยาภักดีชุมพล (แล) ถูกทรหารเวียงจันทน์ ฆ่าที่นี่  เมื่อปี พ.ศ. 2369  มีศาลสร้างด้วยไม้ตั้งอยู่ใต้ต้นมะขาม  ต่อมาเ …

ศาลเจ้าพ่อพญาแล Read More »

ประเพณีแห่นาคโหด

จัดที่บ้านโนนเสลาถือเป็นประเพณีโบราณที่มีแห่งเดียวในโลก ถือเอาวันขึ้น 1 ค่ำ แรม 15 ค่ำของเดือนหกเป็นประจำทุกปี นาคที่จะบวชได้ก็ต้องอดทนกับความเจ็บปวดและประคองตัวให้มั่นคงบนแคร่ไม้ไผ่ที่ถูกเซิ้ง ถูกโยนอย่างรุนแรงตลอดการหามไปรอบๆ หมู่บ้าน ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร

ตำนานผีสุ่ม (งานบุญเดือน 10)

บ้านเสี้ยวน้อย ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ที่นี่ที่ในช่วงนี้จะถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนานแต่โบราณ  ชาวบ้านที่นี่มีความเชื่อว่า ลูกหลานจะต้องทำบุญอุทิศกุศล ในงานบุญเดือนสิบ ให้แก่บรรพชน ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยประเพณีผีสุ่ม (ไก่) เป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่จัดขึ้นในงานบุญข้าวสากเดือนส …

ตำนานผีสุ่ม (งานบุญเดือน 10) Read More »

ประเพณีบุญกระธูป (งานบุญเดือน 10)

บ้านราษฎร์ดำเนิน ต.หนองบัวแดงอ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ประเพณีโฮมบุญแห่ต้นกระธูป ทำกันในช่วงก่อนออกพรรษา 3 วัน ของทุกปี เป็นการบูชาถวายการสักการะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการจุดกระธูปเป็นสัญลักษณ์ของต้นไม้แห่งชมพูทวีป เปรียบเอากระธูปเป็นเครื่องสักการะบูชาพระพุทธเจ้า

ประเพณีตีคลีไฟ

การเล่นตีคลีไฟ เป็นการละเล่นของชายหนุ่ม บ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้มอำเภอเมืองชัยภูมิ โดยจะนำต้นงิ้วแห้ง มาหั่นเป็นท่อนแล้วเผาไฟ เพื่อตีกัน ส่วนไม้ตีใช้เหง้าไม้ไผ่ตรงปลายงอ จะแบ่งการแข่งขันข้างละ 7-11 คน การเล่นก็คล้ายกับกีฬาฮอกกี้ ถ้าตีเข้าประตูของฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ