chaiyaphum-website-details-48

เป็นส่วนหนึ่งของภูแลนคา  หากเดินทางมาตามเส้นทางชัยภูมิ-หนองบัวแดง  จะเห็นหน้าผาสูงริมทางคล้ายพระจันทร์เสี้ยวยื่นออกมา  ชาวบ้านจึงเรียกว่า ผาเกิ้ง  ซึ่งหมายถึงพระจันทร์ในภาษาอีสาน  นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมีพระบรมธาตุผาเกิ้งและพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย  ผาเกิ้งนั้นตั้งอยู่ห่างจากตั …

ผาเกิ้ง Read More »

สวนรุกขชาติน้ำผุดทับลาว  ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม  ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา   มีตาน้ำผุดขนาดใหญ่ผุดขึ้นกลางบ่อน้ำใสสะอาดปราศจากกลิ่น ไหลเป็นลำธารในสภาพดนลูกรังปนทราย สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ กิจกรรมที่ห้ามพลาด – ลงเล่นน้ำเย็นสบาย ที่อยู่ :  ตำบ …

น้ำผุดทับลาว Read More »

ทุ่งกังหันลมซับใหญ่เป็นโครงการแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่สร้างเสร็จไปแล้วจำนวนร้อยกว่าต้น แทรกอยู่ระหว่างเรือกสวนไร่นาแวดล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ มีภูมิทัศน์สวยงามทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมที่ห้ามพลาด – ชมภูมิทัศน์ที่สวยงาม – ถ่ายรูปคู่กับกังหันลมขนาดใหญ่ ที่อยู่ :  ตำบ …

ทุ่งกังหันลมซับใหญ่ Read More »

น้ำตกตาดโตน ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน อ.เมือง เป็นน้ำตกที่สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด มีน้ำไหลตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูฝนจะสวยงามเป็นพิเศษ ด้านบนเป็นธารน้ำไหลผ่านลานหินสองฝั่ง ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ เหมาะที่จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำ ด้านบนน้ำตกมีสภาพเป็นลานหินก …

น้ำตกตาดโตน Read More »

น้ำตกไทรทอง น้ำตกขนาดเล็กที่สวยงาม กิจกรรมที่ห้ามพลาด เดินชมทุ่งดอกกระเจียวในทุ่งบัวสวรรค์ ถ่ายรูปโพสท์ลงโซเชียลที่ผาหำหด ชมวิวทิวทัศน์แสนสวยบนผาพ่อเมือง เล่นน้ำเย็นสบายที่น้ำตกไทรทอง ที่อยู่ : ตำบล วังตะเฆ่ อำเภอ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 น – …

น้ำตกไทรทอง Read More »