chaiyaphum-website-details-48

วัดพระพุทธบาทภูแฝด ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 23 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 (ชัยภูมิ-แก้งคร้อ) เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ มีรอยพระพุทธบาทในก้อนหิน คล้ายพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี ทางเข้าวัดทั้งสองข้างทางมีต้นไม้เรียงรายตลอดแนว ภายในวัดมี เรือทอง ถือเป็ …

วัดพระพุทธบาทภูแฝด Read More »

เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมเขมรในศิลปะแบบบายน สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นอโรคยาศาล (โรงพยาบาล) ที่สำคัญและมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง หน้าบันและทับหลังสลักด้วยหินทรายที่แสดงให้เห็นถึงความประณีตในการสร้างเป็นภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร ประทับยืนอยู่ในซุ้มเหนือแท่นพันธุ์พฤกษาท่ามกลางใบไม้ม้วนตั้งขึ้น …

ปรางค์กู่ Read More »

มีภาพจำหลักพระพุทธรูป 9 องค์ อันเป็นที่มาของชื่อ“ภูพระ” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชาวบ้านเรียก “พระเจ้าองค์ตื้อ”ใกล้กันมีพระพุทธรูป 7 องค์ จำหลักรอบเสาหินทราย และพระพุทธรูปหินทรายสีดำขนาด 7 นิ้ว ลักษณะเดียวกับพระเจ้าองค์ตื้ออยู่ด้านหน้าอีก 1 องค์ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน-โบราณวัตถุ กิจกรรมที่ห …

วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) Read More »

เป็นใบเสมาขนาดใหญ่มีความสูงกว่า 2 เมตร ทำด้วยหินทรายแดง สลักลวดลายเป็นเรื่องชาดกและภาพพระโพธิสัตว์ บางแผ่นมีจารึกอักษรปัลลวะของอินเดียใต้ พบจำนวนมากบริเวณรอบหมู่บ้าน จึงได้รวบรวมไว้ภายในศาลาวัดบริเวณโรงเรียนวัดกุดโง้ง ใช้ปักเพื่อกำหนดเขอบเขตในการทำพิธีกรรมของพระสงฆ์ กิจกรรมที่ห้ามพลาด – ชมใบเส …

ใบเสมาบ้านกุดโง้ง Read More »

ตั้งอยู่ภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2493 เคยใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดชัยภูมิได้อนุรักษ์พระตำหนักเขียวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมแห่งความภาคภูมิใจ กิจกรรมที่ห้า …

พระตำหนักเขียว Read More »

มีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากแห่งหนึ่ง องค์พระธาตุมีลักษณะสวยงามและสมบูรณ์ จากสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างล้านนา ล้านช้างและอยุธยา  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง ที่ …

พระธาตุหนองสามหมื่น Read More »