เขื่อนห้วยกุ่ม

เขื่อนห้วยกุ่ม ตั้งอยู่ที่บ้านปากห้วยกุ่ม  ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนแห่งนี้ตั้งอยู่ตอนล่างของเขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)  เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว มีความสูง 35.5 เมตร  สันเขื่อนอยู่ที่ระดับ  +316.5 เมตร  (ระดับน้ำทะเลปานกลาง)  ความยาวสันเขื่อน 282 เมตร  ความกว้าง 8 เมตร  ปริมาตรของตัวเขื่อน 340,000 ลบ.เมตร  เขื่อนแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์  เขื่อนห้วยกุมแห่งนี้เป็นเขื่อนดินที่ได้มีการสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการรับน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์มากักเก็บไว้ใช้ในกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ

พิกัดการเดินทาง/GPS : https://goo.gl/maps/SYYS9ZzQLpGatji8A

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email