เขื่อนลำปะทาว

บ้านหลุบช้างพลาย  ตำบลเก่าย่าดี  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 36150
เขื่อนลำปะทาว  เป็นเขื่อนดินขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเทือกเขาดงพญาเย็น สามารถเดินทางขึ้นไปได้ 2 ทาง คือจากตัวเมืองชัยภูมิ ขึ้นไปทางน้ำตกตาดโตนและเมื่อถึงทางแยก ตาดโตน-บ้านท่ามะไฟหวานให้ขึ้นไปทาง บ.ท่ามะไฟหวาน  อีกทางหนึ่งคือขึ้นจาก อ.แก้งกร้อม ผ่านไปทาง ต.โคกกุง สู่ ต.ท่าะไฟหวาน  ทางนี้ไกลหน่อย แต่เหมาะสำหรับคนที่มาจากทางขอนแก่น ไม่ว่าจะไปทางไหน ก็จะเจอภูมิทัศน์ที่สวยงาม แปลกตก เหมือนไปเที่ยวภาคเหนือ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
เบอร์โทร : 064-421-3030

พิกัดการเดินทาง/GPS : https://goo.gl/maps/BhSq7617dFWJVFYTA

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email