วัดศิริผล

วัดศิริผล บ้านหนองตะไก้ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2482 มีเนื้อที่ทั้งหมด 23 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ในปีพุทธศักราช 2557 เจ้าอาวาสวัดศิริผลและคณะกรรมการวัด ได้เดินทางไปกราบขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ช่วยเจ้าวาส วัดอินทรวิหาร เขตบางขุนพรหม กรุงเทพฯ มาสร้างอุโบสถ และได้ดำเนินการก่อสร้างใน พ.ศ. 2558 โดนท่านพระครูมหาพุทธาภิรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร และคณะศรัทธาได้ร่วมกันก่อสร้าง วางศิลาฤกษ์อุโบสถ และสร้างหลวงพ่อทันใจ องค์พระพิฆเนศ รูปเหมือนสมเด็จพุฒธาจารย์(โต พรหมรังสี) องค์ใหญ่ที่สุดในอำเภอณรงค์ และอุโบสถที่กำลังดำเนินการก่อสร้างนั้นได้ประดิษฐานหลวงพ่อทันใจ ให้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองบำเหน็จณรงค์ เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของชาวอำเภอบำเหน็จณรงค์

ที่อยู่ : บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

พิกัดการเดินทาง/GPS : https://goo.gl/maps/n9sc1M4uv47Eu2ri6

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email