วัดศาลาทรง

วัดศาลาทรง บ้านหนองแวง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2370 กว่าปี ชาวบ้านหนองแวงส่วนนี้ได้ย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านกอก อ. สูงเนิน บ้านเก่า บ้านกุดม่วง อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา ย้ายมาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่บ้านหนองแวงในปัจจุบัน และหลังจากนั้นชาวบ้านจึงพร้อมใจกันสร้างสำนักสงฆ์ศาลาทรงขึ้น พร้อมกับสร้างพระประธานหลวงพ่อสามพี่น้อง เพื่อที่จะได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2424 จึงขอจัดตั้งวัดอย่างถูกต้องกับทางกรมการศาสนาโดยได้ชื่อว่า “วัดศาลาทรง” ตั้งอยู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ต . บ้านเพชร อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน

เสนาสนะภายในวัดประกอบด้วย อุโบสถไม้หลังเก่า,อุโบสถหลังใหม่ ,ศาลาการเปรียญ,กุฏิสงฆ์,เมรุ,ศาลาธรรมสังเวช,หอกลอง และอาคารกองอำนวยการปูชนียวัตถุ ซึ่งภายในประดิษฐานหลวงพ่อสามพี่น้อง ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใด เป็นพระพุทธรูปโบราณสร้างด้วยไม้ มีจำนวน 3 องค์ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอบำเหน็จณรงค์ ที่ให้ความสำเร็จแก่ผู้ที่มาตั้งสัจจะวาจาอธิษฐานขอพรในด้านต่างๆ ก็จะประสบผลสำเร็จในอธิษฐพรทุกประการ

เบอร์โทร : 044 842 914

เพจ : วัดศาลาทรง บ้านหนองแวง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

พิกัดการเดินทาง/GPS : https://goo.gl/maps/ivMWUc5vD8JKz4rN7

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email