พระธาตุหนองสามหมื่น

มีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากแห่งหนึ่ง องค์พระธาตุมีลักษณะสวยงามและสมบูรณ์ จากสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างล้านนา ล้านช้างและอยุธยา  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง ที่ตั้งพระธาตุหนองสามหมื่นแต่เดิมเคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่มีขนาดใหญ่อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-16

กิจกรรมที่ห้ามพลาด
– ชมพระอุโบสถ
– ชมเขาวงกดนรก-สวรรค์
– สักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง

ที่อยู่ : ตำบล บ้านแก้ง อำเภอ ภูเขียว ชัยภูมิ 36110
เวลาเปิดทำการ : ทุกวัน 08.00 – 18.00
ฤดูกาลท่องเที่ยวที่แนะนำ : ทุกฤดูกาล
การเดินทาง  : จากตัวเมืองชัยภูมิเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 201 ผ่านอำเภอภูเขียวไปจนถึงบ้านหนองสองห้องระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2055 อีก 9 กิโลเมตร

พิกัดการเดินทาง/GPS : https://goo.gl/maps/3PzGPqc6JTTuEq1PA

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email