วัดป่าสุคะโต

ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านไหมไทยเจริญ  ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  ห่างจากตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิประมาณ 50 กิโลเมตร บนเนื้อที่ 500 ไร่ ในเทือกเขาภูแลนคาหรือภูโค้ง ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 470 เมตร  หลวงพ่อคำเขียนสุวณโณ  ได้กล่าวถึงวัดป่าสุคะโตและความตั้งใจในการสร้างวัดป่าสุคะโตไว้ว่าสุคะโต เป็นสถานที่ให้ผู้ที่มาที่นี่ก็มาดี ผู้ออกไปจากที่นี่ไปก็ไปดีอยู่ที่ไหนก็ไปดี  เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม  ผู้คน แผ่นดิน แม่น้ำ ป่าไม้ อากาศ
เบอร์โทร : 085-411-5860
website : วัดป่าสุคะโต

พิกัดการเดินทาง/GPS : https://goo.gl/maps/tPUToAhYLN6nnDdz8

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email