วัดบูรณ์

วัดบูรณ์ มีชื่อเดิมว่า วัดปะโค เป็นวัดประจำอยู่ในบ้านปะโค หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวัดเก่าแก่โบราณประจำด่านบ้านชวนในอดีต ความเป็นมาของวัดบูรณ์แต่เดิมมานั้น ได้มีแผ่นจารึกทำด้วยแผ่นเงินและแผ่นทองคำที่ได้พบตกหล่นอยู่ที่ฐานเจดีย์โบราณของวัดบูรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของอุโบสถ วัดบูรณ์ เป็นวัดสังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒๐ ตารางวา
โบราณวัตถุ ในบริเวณวัดบูรณ์แห่งนี้มีโบราณวัตถุสำคัญที่กรมศิลปากรได้สำรวจขึ้นทะเบียนไว้และได้ออกประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๕๓ ตอนที่ ๒๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๗๙ หมายเลข ๖ มีดังนี้ เจดีย์ ๑ องค์ ก่อด้วยอิฐ สิงโตหิน ๑ ตัว พระพุทธรูปโบราณ ๑ องค์ หน้าตักกว้าง ๑.๖ เมตร สูง ๒.๖๑ เมตรเป็นพระพุทธรูปปั้นด้วยปูนประดิษฐานอยู่บนแท่นในอุโบสถนับว่าเป็นพุทธรูปโบราณที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอบำเหน็จณรงค์เป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนโดยทั่วไปกับทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนด้วยพระพุทธรูปโบราณองนี้ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักท่านในนาม “หลวงพ่อโต วัดบูรณ์ ปะโค” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองบำเหน็จณรงค์ ซึ่งเจ้าพ่อพระฤทธิฦาชัย เจ้าเมืองคนแรก พร้อมทั้งคหบดี พ่อค้า ประชาชนชาวเมืองบำเหน็จณรงค์ ได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นไว้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งประชาชนชาวบำเหน็จณรงค์ให้ความเคารพศรัทธามาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และให้ความสำเร็จแก่ผู้มาอธิษฐานกราบไหว้ขอพร

กิจกรรมที่ห้ามพลาด

– กราบไหว้ขอพร “หลวงพ่อโต วัดบูรณ์ ปะโค” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองบำเหน็จณรงค์

ที่อยู่ :ตำบล บ้านชวน อำเภอ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160
เวลาเปิดทำการ : 06.00-17.00 น.
ฤดูกาลท่องเที่ยวที่แนะนำ : ทุกฤดูกาล
โทร : 044 842 437

พิกัดการเดินทาง/GPS :https://goo.gl/maps/ukXUFg7HjhRkrsp86

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email