วัดบึงชวน

วัดบึงชวน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘
ประวัติความเป็นมาของวัดบึงชวน เดิมชื่อ วัดเมืองชวน หรือวัดบ้านชวน และต่อมาสันนิฐานว่า ได้เปลี่ยนชื่อวัดเมื่อทางการคณะสงฆ์สำรวจพื้นที่ขึ้นทะเบียนวัด เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๔ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดบึงชวน มาจนถึงปัจจุบัน
– วัดบึงชวน ได้ก่อสร้างเมื่อราว พ.ศ.๒๓๓๙ สันนิฐานว่าได้สร้างวัดขึ้นมาในสมัย พระฤทธิฤาชัย เป็นเจ้าเมืองบำเหน็จณรงค์ ปรากฏตามหลักฐานที่ได้บันทึกจาก ใบเสมาเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ๑.๕ เมตร กว้าง ๖๐ เซนติเมตร ปัจจุบันหายสาบสูญ ได้มาจากอุโบสถ์หลังเก่า ได้เขียนประวัติบันทึกลงบนใบเสมา ว่า พระฤทธิฤาชัยเจ้าเมือง และทายก ทายิกา บ้านชวน ได้สร้างอุโบสถ์และผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต เมื่อ ๕ ๑ฯ ๔ ปีชวด (ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ) ซึ่งเดิม วัดบึงชวน ได้ตั้งอยู่บริเวณ ที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ตั่งอยู่ปัจจุบัน และได้ย้ายมาตั้งใหม่ ณ.สถานที่ปัจจุบันไม่ปรากฏหลักฐาน
๑.ประวัติวัดบึงชวนที่ พระครูมนูญชยกิจ (หลวงตาอ่วม) อดีตเจ้าคณะกิ่งอำเภอบำเหน็จณรงค์ อดีตเจ้าอาวาสวัเบึงชวน ได้เขียนไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐
๒.ประวัติวัดบึงชวนที่ พระครูปราโมทย์สีลคุณ (หลวงตาโหมด) อดีตเจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์ อดีตเจ้าอาวาสวัดบึงชวน ได้เขียนไว้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔
๓.หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๘ กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ณ.ขณะนั้น
๔.หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปราโมทย์สีลคุณ (หลวงตาโหมด) อดีตเจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์ อดีตเจ้าอาวาสวัดบึงชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่ : เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

พิกัดการเดินทาง/GPS : https://goo.gl/maps/nqwdbRQrVGzxwJaK7

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email