วัดบางอำพันธ์

วัดบางอำพันธ์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ ตั้งอยู่ ณ บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านตาล อำเพอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ มีปูชนียสถานที่ล้ำค่าได้แก่ อุโบสถเก่าสร้าง ตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๘๐ ภายในประดิษฐานหลวงพ่อทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่วัดบางอำพันธ์มาตั้งแต่ในอดีต และอุโบสถหลังใหม่สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ และมณฑปรอยพระพุทธบาทจำลองสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ มีเนื้อที่กว่า ๓๐ ไร่

ในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น(ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบำเหน็จณรงค์)ที่ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ โดยได้รวบรวมข้าวของเครื่องใช้โบราณ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม มรดกทางด้านภาษา(ไทโคราช) เป็นแหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและแบบอย่างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีพืชสมุนไพร และศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญคือ บึงอำพันธ์ ซึ่งเป็นบึงน้ำกร่อย มีเนื้อที่กว่า ๗๐๐ ไร่เป็นแหล่งอาศัยของนกหลากหลายชนิด สัตว์น้ำนานาชนิดและพืชนานาพันธุ์ เหมาะสำหรับเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและเป็นเรื่องเรียนรู้ในเรื่องระบบนิเวศ

เบอร์โทร :

ที่อยู่ : บ้านหัวบึงต.บ้านตาลอ.บำเหน็จณรงค์จ.ชัยภูมิ Ban Kham, Chaiyaphum 36220

พิกัดการเดินทาง/GPS : https://goo.gl/maps/QQwWExzQUw5wxUn77

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email