ลานหินงาม

เป็นหน้าผาสูงชันและเป็นจุดที่สูงสุดของเทือกเขาพังเหย ซึ่งอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ( 846 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ) ซึ่งเกิดจากการยกตัวของพื้นที่เป็นที่ราบสูงภาคอีสานจึงเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสาน ทำให้เรียกบริเวณนี้ว่า “สุดแผ่นดิน” ณ จุดนี้จะเห็นทิวทัศน์ของสันเขาพังเหยและเขตพื้นที่ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จุดชมวิวนี้อยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร มีทางรถยนต์เข้าถึง

ประวัติ 

จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ห่างจากที่ทำการอุทยานป่าหินงาม ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย ห่างจากที่ทำการอุทยานราว 2 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 846 เมตร เป็นแนวหน้าผาซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน ที่จุดชมวิวสุดแผ่นดินจะมองเห็นทิวทัศน์สันเขาสลับซับซ้อน และมีสายลมพัดเย็นสบายตลอดวัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเดินทางไปยัง ลานหินงาม :- ทุ่งดอกกระเจียว :- จุดชมวิวสุดแผ่นดิน :-

  • จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติขับไปตามเส้นทางประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบสามแยกแยกซ้ายจะไป ลานหินงาม ขับไปตามเส้นทางประมาณ 600 เมตร จะถึงลานจอดรถซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน เมื่อถึงลานจอดรถแหล่งท่องเที่ยว “ลานหินงาม” นักท่องเที่ยวสามารถเดินตาม สะพานขึ้นไปอีก 100 เมตร ก็ถึงบริเวณแหล่งท่องเที่ยว “ลานหินงาม” และนักท่องเที่ยวสามารถเดิน เที่ยวชมหินรูปร่าง ลักษณะต่างๆ ได้ตามจินตนาการของแต่ละบุคคล เช่นหินเรด้าร์ หินแม่ไก่ยักษ์ หินรูปถ้วยฟีฟ่า หินถ้ามอง และหินรูปช้างเอราวัณ เป็นต้น
  • จากสามแยก ถ้าขับตรงไปจะไป ทุ่งดอกกระเจียว ให้ขับตรงไปจากสามแยกนี้อีกประมาณ 700 เมตร ท่านจะพบกับป้ายที่เขียนว่า ทุ่งดอกกระเจียว ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน เลยป้ายไปนิดนึงทางด้านซ้ายมือจะเป็นทางเข้าทุ่งดอกกระเจียว แต่ตรงทางเข้า..จอดรถไม่ได้นะครับ ให้ขับเลยไปอีกประมาณ 300 เมตร จะมีลานจอดรถซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของท่าน เมื่อจอดรถแล้วเดินย้อนมาเพื่อมาตรงทางเข้าทุ่งดอกกระเจียว ตรงทางเข้านี้จะมีแผนที่บอกเส้นทางเข้าชมทุ่งดอกกระเจียว รวมทั้งข้อปฎิบัติต่างๆ อ่านและทำความเข้าใจกับป้ายสักนิดนะครับ
  • ถ้าท่านจะไป จุดชมวิวสุดเเผ่นดิน จากทุ่งดอกกระเจียวขับขึ้นเขาไปอีกจนสุดเส้นทาง ประมาณ 500 เมตร จะถึงลานจอดรถซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของท่าน ลงรถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวสุดแผ่นดิน ประมาณ 100 เมตร

หมายเหตุ

  • ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม ของทุกปี ทางอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนารถยนต์ ส่วนบุคคลขึ้นไปยังแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เนื่องจากในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ดังกล่าว มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจานวนมากและถนนแคบ หากอนุญาตให้นารถยนต์ ส่วนบุคคลขึ้นไป เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุและไม่ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้นทางอุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม จึงได้จัดรถบริการนาเที่ยวไว้บริการนักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวท่านใดไม่ประสงค์ที่จะ ขึ้นรถบริการนาเที่ยว ก็สามารถเดินเท้าขึ้นไปท่องเที่ยวได้ตามปกติ ซึ่งอุทยานแห่งชาติป่าหินงามได้จัด เส้นทางเดินเท้าไว้บริการสาหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินศึกษาธรรมชาติ จานวน 2 เส้นทาง
  •  ตามเส้นทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม มีป้าย เตือน/ป้ายระวัง ตามเส้นทางเป็นระยะๆ เช่น ป้ายจากัดความเร็ว และป้ายระวังสัตว์ป่าข้ามถนน จึง ขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อย่างเคร่งครัด

Tel. 044-056141
website . สำนักอุทยานแห่งชาติ :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (dnp.go.th)

พิกัดการเดินทาง/GPS : https://goo.gl/maps/UYN8FdbyZfeCrfK4A

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email