วัดพุทธอุทยานหินเหิบซับภูทอง (สิริมงคล)

ตั้งอยู่ที่บ้านซับภูทอง ต. แหลมทอง อ. ภักดีชุมพล เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่มียอดสีทอง เป็นจุดหมายตาที่สำคัญของพื้นที่ ว่ากันว่าตำแหน่งพุทธอุทยานหินเหิบ-ซับภูทอง สร้างขึ้นตามตำแหน่งเดียวกันกับวัดเวฬุวัน ในสมัยพุทธกาล ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเขาคิชฌกูฏ ที่แปลว่ายอดเขาที่มีลักษณะคล้ายแร้งกระพือปีก ด้านทิศเหนือคือกรุงราชคฤห์ (ถ้ำวัวแดง ถ้ำแสงจันทร์) พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าจักรพรรดิราช แห่งกรุงราชคฤห์ ทรงให้กวีแต่งเพลงพรรณาถึงความสวยงามของวัดเวฬุวันร้องกัน เพื่อให้พระนางเขมาอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารได้ยิน และอยากเสด็จไปวัดเวฬุวัน จุดเด่นของที่นี่คือจุดชมวิวโดยรอบพุทธอุทยานบนยอดพระเจดีย์เก้าองค์ มีพระพุทธรูปประดิษฐานให้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคล

พิกัดการเดินทาง/GPS : https://goo.gl/maps/FMv95QbFCBrooRfn6

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email