พระธาตุกุดจอก

พระธาตุกุดจอก  เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ และสำคัญต่อชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นอย่างยิ่ง  มีอายุประมาณ 1,200 ปี แต่เดิมมีพระธาตุอยู่ 3 องค์  ในอดีตและปัจจุบัน  ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านบริเวณข้างเคียงศรัทธาเลื่อมใสมาก  จะพากันหลั่งไหลมานมัสการพระธาตุกุดจอก  จัดงานประเพณี สรงน้ำพระธาตุ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี  โดยมิได้นัดหมาย  และชาวบ้านยางน้อย ได้จัดงานรักษาขนมธรรมเนียมไว้ทุกปี บางครั้งมีการจัดงานประจำปี   3 วัน 3 คืน มีมหรสพสมโภชน์ยิ่งใหญ่มาก
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านยางน้อย อำเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์โทร : 064-421-3030
เพจ : วัดพระธาตุกุดจอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

พิกัดการเดินทาง/GPS : https://goo.gl/maps/eD7Tt3n9WEYxbhKn7

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email