ประเพณีแห่บายศรีบุญเดือน ๖ สักการะเจ้าพ่อพญาแล

ประเพณีแห่บายศรีบุญเดือน ๖ สักการะเจ้าพ่อพญาแล เป็นประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อของชาวชัยภูมิ ที่ถือปฏิบัติและสืบทอดกันมา จัดขึ้นในวันจันทร์แรกของเดือน ๖ ของทุกปี เป็นเวลา ๙ วัน ๙ คืน ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแล ชุมชนหนองปลาเฒ่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู และรำลึกถึงคุณงามความดีของ เจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ โดยเฉพาะในวันที่ ๓ ของการจัดงานจะมีการจัดขบวนแห่บายศรีเข้าเมืองโดยประชาชนในจังหวัดชัยภูมิจะจัดทำบายศรีขนาดใหญ่ประณีตและสวยงามจำนวนมากมาร่วมแห่บายศรีเพื่อถวายเจ้าพ่อพญาแล อีกทั้งมีขบวนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ชม และมีประชาชนที่มีศรัทธาต่อเจ้าพ่อพญาแลทั่วสารทิศมาร่วมแห่บายศรีเป็นจำนวนมาก โดยตลอดระยะเวลาจัดงานจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม และมหรสพสมโภชตลอด ๙ วัน ๙ คืน

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email