ตำนานผีสุ่ม (งานบุญเดือน 10)

บ้านเสี้ยวน้อย ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ที่นี่ที่ในช่วงนี้จะถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนานแต่โบราณ  ชาวบ้านที่นี่มีความเชื่อว่า ลูกหลานจะต้องทำบุญอุทิศกุศล ในงานบุญเดือนสิบ ให้แก่บรรพชน ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยประเพณีผีสุ่ม (ไก่) เป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่จัดขึ้นในงานบุญข้าวสากเดือนสิบ

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email