ประเพณีบุญกระธูป (งานบุญเดือน 10)

บ้านราษฎร์ดำเนิน ต.หนองบัวแดงอ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ประเพณีโฮมบุญแห่ต้นกระธูป ทำกันในช่วงก่อนออกพรรษา 3 วัน ของทุกปี เป็นการบูชาถวายการสักการะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการจุดกระธูปเป็นสัญลักษณ์ของต้นไม้แห่งชมพูทวีป เปรียบเอากระธูปเป็นเครื่องสักการะบูชาพระพุทธเจ้า

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email