ประเพณีบุญกระธูป

ประเพณีบุญกระธูป อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติในช่วงออกพรรษาของทุกปี ชาวพุทธจะถวายการสักการะองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า ที่จะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในกาลนี้ชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างต้นกระธูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยทำจากขุยมะพร้าว ใบอ้ม ใบเนียม นำมาผสมกันแล้วห่อด้วยกระดาษให้ได้รูปทรงยาวเหมือนธูป นำกระดาษสีมาประดับตกแต่งลวดลายให้สวยงาม แล้วนำธูปที่ได้มาประกอบติดกับโครงไม้ ความสูงประมาณ ๓-๕ เมตร รูปทรงคล้ายฉัตร นำไปแห่และจุดไฟบูชาตามวัดต่าง ๆ ปัจจุบันชาวอำเภอหนองบัวแดง ได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดบุญกระธูปให้เป็นประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยว ทุกตำบลในอำเภอหนองบัวแดง จะตกแต่งต้นกระธูปขนาดใหญ่ มีลวดลายสวยงาม นำมารวมกัน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีขบวนแห่กระธูป การประกวดกระธูป กิจกรรมการประกวดแข่งขันต่าง ๆ และมีมหรสพให้ชมภายในงาน

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email