ประเพณีงานบุญเดือน 6 (ถวายบายศรีเจ้าพ่อพญาแล)

ถวายบายศรีเจ้าพ่อพญาแล เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ เชื่อถือ ศรัทธา และกตัญญูกตเวที ต่อเจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email