ประเพณีตีคลีไฟ

ประเพณีตีคลีไฟ เกิดขึ้นจากกีฬาโบราณ การละเล่นพื้นบ้านของชาวบ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ การตีคลีไฟถือเป็นการออกกำลังกายในช่วงหน้าหนาวของผู้ชาย สมัยก่อนมักจะเล่นกันในช่วงบ่ายถึงค่ำหลังจากกลับจากไร่นา ระหว่างทางอากาศหนาวจึงหาวิธีออกกำลังกายให้คลายหนาว ด้วยการเล่นตีคลี โดยใช้ไม้งิ้ว (นุ่น) มาทำลูกคลี และนำเหง้าไม้ไผ่ที่มีลักษณะงอเป็นตะขอมาทำเป็นไม้ที่ตี แต่แรกเริ่มจากการ “ตีคลีโหล๋น” ไม่ได้จุดไฟที่ลูกคลี ผู้ที่ตีลูกคลีออกไปได้ไกลกว่าจะเป็นผู้ชนะ ต่อมาจึงพัฒนาเป็นการแข่งขันแบบทีม มีการนำลูกคลีไปเผาไฟ และนำมาตีให้ เข้าประตูลักษณะคล้ายกีฬาฮอกกี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการส่งเสริมการเล่นคลีไฟอย่างจริงจัง จึงได้จัดให้เป็นประเพณี ตีคลีไฟขึ้นจนถึงปัจจุบัน กำหนดจัดงานในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ในงานจะนำการเล่นตีคลีไฟมาจัดแสดงและแข่งขัน จัดแสดงแสงสีเสียงตำนานตีคลีไฟ การประกวด และสาธิตทางด้านวัฒนธรรม และมีมหรสพสมโภชน์ตลอดการจัดงาน

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email