น้ำผุดนาเลา

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านนาเลา ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
เป็นลักษณะที่น้ำจากใต้ดิน ผุดขึ้นมากแล้วไหลเป็นลำธารไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกต่าง ๆ น้ำใสไหลตลอดทั้งปี  บริเวณที่ป่าผุดขึ้นมาเป็นแอ่งเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง สวยงามแปลกตา ก็จะถึงบริเวณน้าผุด มีต้นไม้ใหญ่ และที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
โทรศัพท์ : 044-876-175
เพจ : น้ำผุดนาเลา  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

พิกัดการเดินทาง/GPS : https://goo.gl/maps/NmNjPE2Cgy42u8AQ6

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email