อุทยานแห่งชาติตาดโตน(น้ำตกตาดโตน)

ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
น้ำตกตาดโตนน้อย ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน ที่นี่ถูกห้องล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ไม่ได้ตกแต่งขึ้นมามากนัก มีลานหินกว้าง ซึ่งจะมีน้ำไหลตลอดทั้งปี เหมาะแก่การเที่ยวพักผ่อนเล่นน้ำคลายร้อน นาตกตาดโตน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด ชัยภูมิ เป็นนาตกที่สวยงาม ที่ตังอยู่ในอุทยานแห่งชาติ ตาดโตน มีนาไหลตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูฝนจะ สวยงามเป็นพิเศษ ด้านบนเป็นธารนาไหลผ่านลานหิน สองฝั่งธารร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ เหมาะที่จะนั่งพักผ่อน ชมธรรมชาติและเล่นนา ด้านบนนาตกมีสภาพเป็นลาน หินกว ้างประมา ณ 50 เม ตร แ ละยาวไปตามล าน า ประมาณ 300 เมตร ทาให้นาไหลลาดมาตามลานหิน มี แอ่งนาที่สามารถเล่นนาได้เป็นจุดๆ และไหลลงมาตกที่ หน้าผาเป็นนาตกตาดโตนซึ่งมีความสูงประมาณ 6 เมตร และกว้าง 50 เมตร เมื่อมาถึงบริเวณทางเข้าต้องเดินเท้า เข้าไปนาตกประมาณ 200 เมตร
พิกัดการเดินทาง/GPS : https://goo.gl/maps/Hp6ogKSBHWqc7D679

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email