ศูนย์ช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่  : ถนนองค์การบริหารฯ สาย 2 ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์/โทรสาร :  044811218
E-mail : chaiyaphum@mots.go.th
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/mots.chaiyaphum
เว็บไซต์ : https://chaiyaphum.mots.go.th/

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา

ที่อยู่  : 2102-2104 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์/โทรสาร :  044 213 666 / 0 4421 3030
E-mail : tatsima@tat.or.th
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/TATNakhonratchasima/
เว็บไซต์ :  http://www.tourismthailand.org/

อุทยานแห่งชาติตาดโตน

ที่อยู่  : อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์/โทรสาร :  0 4410 4002
E-mail : tatton_np@hotmail.com
เฟสบุ๊ค : อุทยานแห่งชาติตาดโตน – Tatton National Park

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

ที่อยู่  : อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์:  093 093 9193, 0 4410 9786
E-mail : phulaenkha_dnp@hotmail.com
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/PhulaenkhaNationalpark/

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

ที่อยู่  : อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ม.9 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์:  0 4405 6141
E-mail : hinngam07_np@yahoo.com
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/PaHinNgamnationnalpark/

อุทยานแห่งชาติไทรทอง

ที่อยู่  : อุทยานแห่งชาติไทรทอง 81 หมู่ที่10 ถนน โยธาธิการ ตำบล วังตะเฆ่ อำเภอ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250
โทรศัพท์:  089 282 3437
E-mail : saithongnp7@gmail.com
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/SaithongOfficial/

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่  : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
โทรศัพท์:  097-0027290
E-mail : pkws2563@gmail.com
เฟสบุ๊ค : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว Phu Khieo Wildlife Sanctuary

ฉุกเฉิน

สถานีตำรวจ
เวลาทำการ : 
โทร

มูลนิธิ
เวลาทำการ : 
โทร

โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
เวลาทำการ : 
โทร

ตำรวจทางหลวง
เวลาทำการ : 
โทร

สายด่วน

191

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 (ตำรวจท่องเที่ยวนครราชสีมา)

ที่อยู่  : สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 1313/13 ม.13 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ :  044 370 356
E-mail : tpd0031@gmail.com
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/nakhonratchasimatouristpolice/

ห้องฉุกเฉิน รพ.จังหวัดชัยภูมิ