ชุมชนบ้านโนนเสลา

ที่อยู่ :  ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110

เป็นแหล่งทอผ้าขิตแหล่งใหญ่ที่สุดของชัยภูมิ ชาวบ้านโนนเสลาสืบทอดการทอผ้าขิตมาแต่ครั้งปู่ย่าตายาย โดยทอผ้าใช้เองแทบทุกครัวเรือน นอกจากจังหวัดชัยภูมิจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เชิงการเรียนรู้และสามารถศึกษาเชิงวัฒนธรรมอีกด้วย เป็นที่เลื่องชื่อไปทั่วเมื่อพูดถึงความงามและคุณภาพของเนื้อผ้าขิตที่ได้ถักทอขึ้นมาจนกลายเป็นของล้ำค่าประจำจังหวัดชัยภูมิ หมู่บ้านโนนเสลาแห่งนี้เป็นหมูบ้านทอผ้าขิตที่ถือว่าเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชัยภูมิและเป็นแนวหน้าในการผลิตระดับประเทศเลยทีเดียว หมู่บ้านโนนเสลาแห่งนี้ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม โดยชาวบ้านโนนเสลาได้สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการทอผ้าขิตมาแต่ครั้งปู่ย่าตายาย โดยจะทอผ้าใช้เองแทบทุกครัวเรือน หมู่บ้านโนนเสลาแห่งนี้ได้มีการตั้งกลุ่มแม่บ้านขึ้นเมื่อปี 2521 และได้พัฒนาลวดลาย สีสัน ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการของตลาด โดยได้มีการทอผ้าหลากหลายรูปแบบไว้สำหรับจำหน่าย อันได้แก่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าขิตไหม ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปูโต๊ะ นอกจากนี้แล้วยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพิ่มเติมที่ต่อยอดมาจากการทอผ้าขิตอีกด้วย อาทิเช่น กระเป๋าผ้า หมอนขิต เสื้อทั้งของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ กล่องใส่กระดาษชำระ เป็นต้น ซึ่งคุณภาพที่ได้จากความตั้งใจในการถักทอของที่นี่นั้นรับรองได้เลยว่าคุ้มเกินราคาที่แลกกันหลายเท่าเลยทีเดียว นอกจากนี้ที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงการใช้วิถีชีวิตแบบมีเอกลักษณ์ที่ปัจจุบันนับว่าหาดูได้ยากเลยทีเดียวรวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้าที่มีชื่อเรียกว่า “กี่” ที่ทำมาจากไม้โดยส่วนมากอีกด้วย

พิกัดการเดินทาง/GPS : https://goo.gl/maps/ut4hKU5QYNxaeTJa9

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email