ชุมชนบ้านฝายดินสอ

ที่อยู่ : 213 ม.3 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร ชัยภูมิ 36180

ชุมชนบ้านฝายดินสอ เป็นชุมชนเก่าแก่ มีวัฒนธรรมโดดเด่นไม่เหมือนใคร ภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาเฉพาะถิ่นเรียกว่าภาษาคอนสาร คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนา ทำสวน ทำไร่และก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ก้าวแรกที่ได้สัมผัสชุมชนบ้านฝายดินสอ อารมณ์เหมือนบ้านสวนในภาคกลางประมาณนั้น ดินมีความชุ่มชื้น อุ้มน้ำ เปียก และรอบๆหมู่บ้านเต็มไปด้วยสวนผลไม้นานาชนิด   กิจกรรมท่องเที่ยวของบ้านฝายดินสอ จะเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบครบวงจร

พิกัดการเดินทาง/GPS : https://goo.gl/maps/Xr6A5PRRHKAhb3gc8

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email