ชุมชนบ้านญัฮกุร วิถีมอญ

ตั้งอยู่ที่ ชุมชนบ้านไร่  ตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230

ญัฮกุร เป็นกลุ่มชนดั้งเดิมของอำเภอเทพสถิต เป็นผู้คนเชื้อสายมอญโบราณสมัยทวาราวดีเมื่อ 200 กว่าปีมาแล้วค่ะ ซึ่งชาวญัฮกุรนั้นจะมีการแต่งกาย และภาษาพูดเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ทำให้เป็นชุมชนอีกแห่งที่น่าสนใจมากในเรื่องของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมค่ะ

กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสใกล้ชิดกับชุมชนก็คือ การได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านญัฮกุร สัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตเอกลักษณ์ของชาวญัฮกุร ค่ะ ซึ่งมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่าง  เช่น ภาษาพูด การกินอยู่ การแต่งกาย ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และยังจะได้ชมการแสดงพื้นถิ่นชนชาติพันธุ์ญัฮกุร  และชิมอาหารพื้นบ้าน สูตรต้นตำหรับของชาวญัฮกุรอีกด้วย

ตำแหน่งที่ตั้ง : https://maps.app.goo.gl/5k2Z6CFMWWVFzr458

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email