งานบุญบั้งไฟ

งานบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีเดือนหก (ประมาณเดือนพฤษภาคม) จัดขึ้นเพื่อบูชาพญาแถน และทำบุญขอฝน เพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ส่วนมากยังคงปฏิบัติกันอยู่มาก เนื่องจากเชื่อกันว่าหากปีใดงดงานบุญบั้งไฟจะทำให้ท้องถิ่นของตนเกิดเภทภัยต่าง ๆ เช่น ฝนแล้ง หากทำบุญดังกล่าวแล้วก็เชื่อว่าฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านจะอยู่เย็นเป็นสุข ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ ทั้งปราศจากโรคภัย

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email