รถยนต์

เส้นทาง กทม – ชัยภูมิ

 

การเดินทาง

  เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี แยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ที่อำเภอสีคิ้ว ผ่านอำเภอด่านขุนทด อำเภอจัตุรัส เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ ระยะทางประมาณ 330 กิโลเมตร

  เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านสระบุรี ถึงทางแยกพุแค แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ถึงอำเภอชัยบาดาล จากนั้นเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 204 ผ่านอำเภอเทพสถิต อำเภอจัตุรัส เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ

รถโดยสารประจำทาง

เส้นทาง กทม – ชัยภูมิ : ระยะเวลา 5 ชัวโมงครึ่ง

 

รถประจำทาง

   มีรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ  บริษัท ขนส่ง จำกัด และบริษัทเอกชน ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ  5 ชั่วโมง

รถไฟ

กรุงเทพฯ-หนองคาย : รถด่วน 3 ช.ม. / รถธรรมดา 6 ช.ม.

รถไฟ

มีรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดชัยภูมิ สามารถลงได้ที่สถานีจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ แล้วต่อรถยนต์โดยสาร ประจำทางเพื่อเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร และอีกสถานีคือ วะตะแบก อำเภอเทพสถิต
เว็บไซค์การรถไฟแห่งประเทศไทย

เครื่องบิน

เครื่องบิน กทม.- ขอนแก่น : 1 ช.ม. 
รถโดยสาร ขอนแก่น – ชัยภูมิ : 1-1.5 ช.ม.

ปัจจุบันยังไม่มีบริการเที่ยวบินตรงไปจังหวัดชัยภูมิ หากประสงค์จะเดินทางโดยเครื่องบิน จะต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น จากนั้นสามารถต่อรถโดยสารมายังจังหวัดชัยภูมิ ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร